Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook met vernielingen en sabotage op de bouwprojecten. 
Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op, maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden. 
DESA security heeft verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen.

Daarnaast kunnen de beveiligers ook voor andere (veiligheids)werkzaamheden ingezet worden, zoals bij toezicht op het gebruik van verplichte veiligheidsmiddelen, bezoekers- en leveranciersregistratie en visitatie van eigen medewerkers en die van leveranciers en onderaannemers.
De inzet van de beveiligers verschilt per bouwproject. Dit hoeft niet alleen in de avond- en nachturen te zijn maar dit kan ook op de dag en in het weekend wanneer zij aanwezig zijn op de bouwplaats voor controle, toezicht en het beveiligen van de eigendommen en goederen.

X